Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-18

 

E för alla - alla för e!

Det var budskapet vid Networks Telecommässan nyligen med prominenta medverkande. E-tjänster för alla genom 24-timmarsmyndighetens kommande utbud - vilken fröjd! E-tjänster beslutades av politikerna redan år 2000. Men hur är det med kompetensen för alla att utnyttja e-tjänsterna?

SeniorNet Sweden kan lyssna på Dataföreningens ordförande Rolf Berndtson som i olika sammanhang pläderar för att vad som nu behövs är folkbildning, dvs kompetens att använda de datorsystem som förhoppningsvis kommer att byggas gemensamt av våra viktigaste myndigheter framöver.

Men vi är väldigt många seniorer som står utanför e-samhället! Det kostar mycket att gå på datautbildingar, det kostar att skaffa sig dator som man inte förstår sig på, det kostar att koppla upp sig mot nätet och att inte förstå hur man kan använda sig av Internet. Vem har då t ex glädje av Apotekens e-recept?

Inom SeniorNet Sweden vet vi vilken personlig tillfredsställelse det innebär att kunna använda Internet, att eposta till barnbarnen ute i världen, att kunna läsa lokala nyheter utan att behöva prenumerera på tidningen från hemorten och att "snacka" med nyvunna seniorvänner på nätet via chatt. SeniorNet Sweden har under sina sex år lyckats visa vilken glädje och vilka möjligheter det innebär att ha kunskap om hur man använder datorn och IT. Detta är budskapet som ligger bakom rubriken till artikeln!

"Vi måste göra gemensam sak. Och om alla medborgare blir inbjudna att delta, kommer medborgarna att bli motorn i utvecklingen. Då kan vi få full utväxling på de möjligheter som e-samhället öppnar!" Det budskapet förmedlar Rolf Berndtsson mycket kraftfullt.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips