Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-13

 

Slå inte in öppna dörrar

Så skriver idag IT-minister Ulrica Messing i en debattartikel i ComputerSweden. Hon försvarar regeringens IT-politik efter ett angrepp från bredbandsbranschen. Och efter de gångna veckornas kritik mot att e-tjänsterna växer fram så långsamt.

...."Vi har lyckats bra med IT och telekominfrastrukturen i Sverige. Trots våra unika förutsättningar med glest befolkade områden och långa avstånd så har vi varit, och är fortfarande, ett av de ledande IT-länderna i världen. Siffror visar att ungefär vart tredje hushåll i Sverige kan få tillgång till bredband. Det ska vi vara stolta över men långt ifrån nöjda."....

...."Den svenska IT-politiken har medborgaren i fokus. Vi vill föra en politik som syftar till att förenkla vardagen för alla medborgare samtidigt som det ökar livskvalitén och bidrar till regional utveckling och tillväxt."....

...."så långt att vi också måste fokusera på andra frågor än infrastrukturen, till exempel på innehållet, nya tjänster och det självklara kravet på mobilitet"....|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips