Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-10

 

Öppna forskardagar vid Stockholms universitet 14 - 16 oktober

Stockholms universitet arrangerar Forskardagar den 14-16 oktober i Aula Magna vid T-banan, Frescati. Det är unga forskare som presenterar det mest intressanta i sina avhandlingar. Alla har disputerat under det gångna läsåret.

Tre hela dagar bjuder Campus ute i Frescati på ett späckat programmed gratis föreläsningar och diskussioner inom vitt skilda ämnen!

Efter respektive föredrag finns de medverkande forskarna tillgängliga vid Forskarcaféer för en informell frågestund och fortsatt diskussion under ca 35 minuter. Då kan du passa på att ställa de frågor du inte hann under föredraget.

Njut i pauserna mellan presentationerna av arkitekt Ralph Erskines
vackra byggnader - Aula Magna och Universitetsbiblioteket bara någon minut ifrån varandra. Passa på att titta in i Akademibokhandeln, ät lunch tillsammans med studenterna i Lantis matsal och andas in campusatmosfären.

Forskardagarna har fri entré och är öppna för alla intresserade i mån av plats. Föredragen hålls i olika stora lokaler, varav de flesta är stora. I det fall att en mindre lokal blir full kommer föreläsningen att sändas till ett angränsande rum via videoöverföring, så att så många som möjligt kan ta del av föredragen.

Forskardagarna äger rum i Aula Magna på Frescatiområdet med plats för 1200 personer. Aula Magna nås via T-bana mot Mörby centrum, station Universitetet, alternativt buss 40, 70 eller 540, hållplats Universitetet Norra. Lättillgänglig besöksparkering finns vid Södra huset på Frescatiområdet.

Nära Aula Magna på campusområdet finns det 11 matserveringar som erbjuder allt från smörgås till mexikanska tortillas. Under lördagen den 16 oktober är utbudet mer begränsat, endast Café 3:an; Lewinskys och Picnic är öppet.

Förbered dig gärna genom en rundvandring här på nätet inom universitetets stora och vackra område vid Brunnsviken. Välkommen!
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips