Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-12

 

Grattis SeniorSurf i Norge - 5 år!Norska SeniorSurfen firar idag, 12 oktober 2004, 5-årsjubileum och har sin hemsida fylld med intressanta artiklar. De får bl a besök av en statssekreterare från Moderniserings-departementet vid invigningen av SeniorSurfen i Drammen.

Erfarenhetsutbyte har skett mellan SeniorNet Sweden och Seniornett Norge sedan starten. Men en stor skillnad mellan länderna är att Norge först nu i år bygger upp klubbar över hela landet . Artiklarna i norska surftidningen vittnar om en härlig entusiasm!

I Norge satsar man också på elektroniska tjänster för medborgarna - eBorger - och på hemsidan finns bland annat datakurser i ordbehandling, epost och internet för nybörjare med tester efteråt. eBorger riktar sig speciellt till seniorsurfare med sitt utbildningspaket som Seniorett i Norge kommer att använda i sina klubbar.

Lycka till önskar vi här i Sverige!|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips