Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-10

 

Blev George Bush sufflerad under duellerna?Fick George W Bush hjälp via trådlös radio av sina medhjälpare under de första duellerna med John Kerry? En debatt har uppstått om detta. På fotot, speciellt när han lutar sig framåt, kan man se något fyrkantigt under kavajen uppe vid höger skuldra. Sufflering via radiosändare förnekas från högre ort.

(Källa: BBC News Online)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips