Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-08

 

Nobelprisen

Nu finns det en helt ny hemsida som berättar om de nya nobelpristagarna och om tidigare års nobelpristagare.

Låt dig överraskas! Här finns spännande simuleringar, så att man bättre kan förstå de naturvetenskapliga genombrotten.

Om du är intresserad av litteratur bör du absolut besöka den här sidan.

På hemsidan finns också ljudupptagningar och mycket intressant att upptäcka. Texten på hemsidan är på engelska.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips