Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-23

 

Mer än 1 miljard bilder i Yahoo image!

Yahoo har nu utökat sin bildsökning Yahoo image! till att omfatta över 1 miljard bilder, meddelas på Yahoo! Search blog. Detta att jämföra med Googles 880 miljoner bilder.
Ca 50% utgörs av bilder från engelskspråkiga sidor. En allt större del av bilderna kommer från China, Japan, Korea. Detta skriver InternetBrus om i sin utmärkta blogg om söktjänster.

En sökning på Tahiti gav många små tumnagelbilder som kan förstoras upp och ge härliga Söderhavsupplevelser.

(Källa: InternetBrus)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips