Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-07

 

Näthandeln ökar

Nu är det 42 procent av svenskarna som någon gång har handlat på nätet visar en rapport genomförd vid Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet. Mest köper vi resor, biobiljetter, filmer och elektronik.

Utvecklingen verkar gå mot att färre surfar enbart för nöjes skull. Till och med tidningsläsning på nätet har minskat något - idag gör 55% av de tillfrågade det. Numera använder vi nätet för att göra något målinriktat.

(Källa: Computer Sweden, 6/10 2004)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips