Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-10-30

 

Se upp för nytt virus - Bagle

Ett nytt, allvarligt virus sprider sig nu som en löpeld i Windowsvärlden enligt BBC News. Viruset sprids via adressboken i Outlook om man öppnar en bilaga, som har filnamnet "joke" (skämt) eller "price" (gåva).

E-postmeddelanden som i adressraden har något av följande: Re: Hello, Re: Hi, Re: Thank you!, Re: Thanks :) eller bara Re:, skall man akta sig för att öppna. När datorn smittats kopplas tyvärr antivirusprogrammen bort.

|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips