Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-11

 

Grattis Macen från en Microsoftvän

"Det är nog inte många som förstår vilket fokus Microsoft hade på Macintosh vid mitten av 80-talet." Det skriver Jan-Eric Ramberg, styrelseordförande i Easit och Microsoftveteran, i Computer Sweden och ger oss intressant datorhistoria!

...."Fram till Windows 3.0 i början på 90-talet hade i princip alla på Microsoft en Macintosh på skrivbordet. PC användes till e-post, i bästa fall. Mac-produktena var en fröjd att demonstrera jämfört med de teckenbaserade Word, Multiplan och Chart(!)."....

...."Sverige var ett synnerligen framgångsrikt Macintoshland och att arbeta med de Appleröda Mac-produkterna ansågs internt vara mycket finare än de IBM-blå motsvarigheterna för MS-Dos."....

...."Många i Mac-kretsar tror att Microsoft motarbetade Macintosh och att Apple ansågs som fienden ? men de var inte där!"....


Dagens nya tunna iMac-dator visar att Apple fortfarande har sting! Nu har den populära musikspelaren iPod också fått bildskärm för visning av foton!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips