Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-11

 

Flera faror på lur med ip-telefoni

"Telefonsamtalen kommer att ligga lika öppna för datahackare som din dator. Vanliga strömavbrott slår även mot dina möjligheter att ringa. Det är några uppenbara risker med ip-telefoni, konstaterar Totalförsvarets forskningsinstitut som granskar hur ökat telefonerande på internet påverkar viktiga samhällsfunktioner, skriver Ny Teknik.

Den som bara drar ur telefonjacket och hoppar på trenden att ringa över internet, ip-telefoni, lär få flera obehagliga överraskningar.

Det gamla beprövade fasta telenätet är i dag det säkraste vid normal telekommunikation. Att allt fler byter bort den tryggheten börjar nu oroa många regeringar."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips