Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-17

 

Vem formar Sveriges IT-politik?

Vi medborgare, företagen och politiker kan vi väl tro i våra ljusaste stunder - men då tänker vi inte på att Sverige tillhör EU och kan påverka och måste sedan underkasta sig EU-beslut inom IT-området.

Om fyra månader skall ett nytt IT-program ersätta e-Europe 2005 och löpa med nya visioner för IT-området fram till år 2010. Det är alltså mycket viktigt vad som står i det programmet för svenska företag, för offentliga myndigheter och för oss alla medborgare.

Har du läst eller hört om dessa näraliggande IT-visioner? Nicklas Lundblad (Stockholms Handelskammare) har i Ny Teknik skrivit en bekymrad artikel om att inte ens politikerna verkar känna till vad de skall vara med och besluta om. Sverige skulle kunna hitta nya profilområden och exportera kunnande som vi byggt upp sedan länge. Men tiden är knapp! Och debatten saknas! Artikeln är tänkvärd! Läs den!

Tips via Henrik Torstenssons weblog


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips