Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-01

 

Svensk bloggtjänst

För alla som föredrar ett bloggingprogram på svenska finns det en svensk bloggtjänst, Webblogg.se, som verkar utmärkt. Den har bildmöjligheter, är gratis (men innehåller då reklam från och med 1 december, kostar annars 1 krona/dag för standardversion), den bygger på ett amerikanskt program - BlogSoft. Så här beskriver utvecklarna själva sin tjänst:

"Webblogg.se är en tjänst som har kommit till för att du skall få tillgång till ett lättanvänt blogg-verktyg med en plats på nätet inkluderad i paketet. Vi som ligger bakom tjänsten är ett "snabbfotat" team som tänker göra allt för att sprida "webblogging till alla". Vi har hela tiden ett "öra mot marken" och är lyhörda för vad du som bloggare tycker och tänker. Det kommer du att märka, inte minst när det gäller skapandet av nya funktioner och service de gånger du behöver hjälp eller stöter på något problem."

Tips från Nätverket Seniorhuset - Internätet. Seniorhuset har gjort sin blogg med Webblogg.se!

Också Microsoft har i dagarna kommit med en betaversion av sin nya reklamfinansierade bloggtjänst MSN Spaces, som verkar finnas på svenska.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips