Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-02

 

Policy för IT inom vården



- "Nu tillsätter vi en arbetsgrupp för att utarbeta en gemensam nationell policy för IT inom sjukvården, sa vård och äldreomsorgsminister Ylva Johansson på läkarstämman i Göteborg.
- Den fantastiska utvecklingen inom svensk vård, medicin och medicinteknik borde följas av en nationell utveckling av IT.
- Men idag är IT-systemen olika mellan landstingen och till och med inom landstingen. Det innebär effektivitetsförluster på många sätt.
- Den arbetsgrupp vi tillsätter ska ta fram riktlinjer för en nationell IT-policy och för kompatibla system inom vården.
Arbetsgruppen kommer att bestå av bland annat Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Apoteket, och ledas av Mikael Sjöberg, statssekreterare på Socialdepartementet."


Källa: Pressmeddelande, Socialdepartementet, 24 november 2004.

Mer detaljerad information ges i ett senare pressmeddelande från Socialdepartementet den 1 december om hur pengarna för vårdsektorn skall fördelas.




|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips