Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-15

 

Informationssamhället - åter till framtidenVetenskapsjournalisten Barbro Atlestam är redaktör för denna nya skrift från Vinnova. De sju kapitlen har olika författare med både återblickar på De galna åren under 90-talet och framtidsvyer såsom Internet - två framtider och Skrämmande frihet.

Saxat ur Vinnovas presentation av boken:

"Kan vi förvänta oss en återkomst av det stora intresset för informationssamhället? En återkomst baserad på mer jordnära grunder?

För den här antologin har vi bett ett antal författare att både blicka tillbaka och se framåt. Vilka trosföreställningar låg bakom den s k "IT-bubblan"? Vilken roll spelade den nya ekonomin? Fanns/finns det en statlig IT-politik? Vad är/blir statens roll i globaliseringens tid? Är de strukturer som staten försöker upprätthålla och beskydda relevanta? Hur påverkas välfärdssystemen och säkerheten? Värderingar, integritet, språk, kultur? Vad händer med Internet? Vad gör vi när bredbanden är utbyggda? Hur hanterar vi friheten? Vilken teknik och samhällsform gör oss mest kreativa och innovativa?"


Boken kan laddas ner här gratis som pdf-fil och är på 156 sidor. VINNOVA Forum - Innovationspolitik i Fokus VFI 2004:01, ISBN:  91-85084-19-0

Tips: mymarkup.net|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips