Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-01

 

Se det sköna hos äldre kvinnor!

BBC News har en artikel idag om den snabbt växande kosmetiska industrin som omsätter mycket pengar. Kroppens skönhet har blivit ett projekt för både unga och äldre, för både kvinnor och män, som många investerar mycket tid och pengar i. Nog för att skönhet alltid har stått högt i kurs - tänk bara på den grekiska guldåldern, som finns bevarad tack vare alla statyer. Nu upplever många att de måste justera sitt utseende redan i unga år för att hänga med i arbetslivets konkurrenskarusell.

Utseendet har kanske alltid varit viktigast när man är tonåring. En femtedel av alla elever som går första året på gymnasiet i Stockholm är missnöjda med sin kropp visar en ny studie som Dagens Nyheter rapporterar om. "Man ska vara smal med stora bröst." En skolkurators erfarenhet tyder på att det nu inte längre är någon skillnad mellan utseendekraven på killar och på tjejer. Självmordsstatistiken talar sitt tydliga språk - de flesta som tar sitt liv är killar mellan 19 och 24 år. Tv-program och reklam är det som sätter mest press på eleverna, säger gymnasister som DN talat med.

Samtidigt har vi en annan utveckling i hela den västliga världen, övervikt och fetma som har blivit ett stort hälsoproblem. Redan bland barn och ungdomar är problematiken stor.

Men hur är det med skönhetsidealen för oss seniorer? Här kan inte arbetslivets krav vara normen - utan våra egna värderingar. Jag läste en underbar text i Seniorwomen och kopierar in ett centralt avsnitt. Artikeln av Suzette Haden Elgin från år 2000 har blivit en klassiker: "Why Are Old Women Older Than Old Men and How Can We Fix That?"

...."We have to start modeling - for young people and children all around us - the behavior that goes with treasuring and admiring old women instead of  rejecting them.  We have to publicly admire old women, and I don't mean Sophia Loren when I use that phrase. We have to say of old women who look their age, "Look at that woman, how beautiful she is!" We have to learn to say "What lovely wrinkles and lines she has .... what a wonderful texture her skin has!" We have to delete from our speech forever such sentences as "She must have been gorgeous when she was young!" and "Don't let the way she looks fool you - she's very sharp." We have to openly and publicly admire the physical characteristics of normal female aging, so that a new generation won't grow up believing that they are the identifying characteristics of human ugliness. We have to stop treating the phrase "old woman" as if it were an obscenity and start using it positively. We ourselves - we women who are growing old or are already old - have to flatly refuse to support the negative image of old women by devoting our money and energies to a struggle to look young. As long as we support it, it will flourish;  it's time we gave that up."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips