Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-30

 

IT ointressant politisk fråga

Två nya undersökningar visar att den svenska 24-timmarsmyndigheten inte är tillräckligt effektiv. Men frågan är inte intressant för politikerna som hellre prioriterar hetare frågor. Experter ifrågasätter också nyttan av 24-timmarstjänster, skriver Computer Sweden.

Enligt en ny rapport från Cisco som jämfört flera olika europeiska länder visas att de svenska e-myndighetstjänsterna har dålig effektivitet. Denna ökade bara med 13 procent det senaste året, jämfört med snittet i undersökningen på 23 procent. Statskontorets rapport från förra veckan drar också slutsatsen att effektiviteten utvecklas dåligt.

- Myndigheterna funderar inte tillräckligt på sin egen verksamhet. Fortfarande läggs mycket av ansvaret på de IT-ansvariga, inte på ledningen, säger Eva Fernvall, ordförande i 24-timmarsdelegationen.

Under ett rundabordssamtal i igår framkom att flera av Sveriges ledande experter på området anser att problemet är att myndigheterna är dåliga på att förnya sina arbetsmetoder. En stor skuld för det läggs på regeringen, men samtidigt visar intresset i såväl riksdag som regering att IT milt uttryckt inte längre är något modeord.
.....

- Det politiska intresset är faktiskt ganska lågt. Det finns inte i riksdagen, möjligen lite granna i regeringen, säger Lars Ilshammar, lektor i historia på Örebro universitet."


Visst kan det vara så. Men det är också svårt att förändra inarbetade rutiner.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips