Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-30

 

Framtida pensionärer vill leva livet

"Morgondagens pensionärer tillhör den så kallade rekordgenerationen, skrev DN igår. De är födda åren 1945 till 1954 och uppväxta under välfärdssamhällets allra mest expansiva fas. Och de är många - drygt 1,2 miljoner i hela landet. I Stockholm består gruppen av 96 000 personer, vilket är närmare 13 procent av befolkningen.

I höstas kom utredningsföretaget Kairos Future med en undersökning om hur denna grupp ser på sin tid som pensionärer. I går presenterade Stockholms stad en fördjupad studie om synen på ålderdomen bland de egna invånarna i samma generation.

- Det här är en generation som har satt sin prägel på Sverige i varje livsfas. Studien kan ge en bild av hur de kommer att prägla samhället när de snart går in i den sista, säger Irene Svenonius, chef för Stockholms stads utrednings- och statistikkontor.

Rekordgenerationen är som regel frisk och den mest köpstarka generationen hittills. Den ser fram emot pensioneringen och närmare hälften svarar i undersökningen att de tänker sätta sprätt på sina pengar och leva gott."


I England har BBC News låtit göra en undersökning bland drygt tusen slumpmässigt valda i olika åldersgrupper om "vad som är oroande när vi åldras". Detta är en del i en artikelserie om en åldrande befolkning.

I åldersgruppen 65+ oroas man mest för sviktande hälsa (57% av de svarande) snarare än för brist på pengar och ensamhet (båda 12%).

Sökord: senior


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips