Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-17

 

Nätverket Seniorhuset

Nätverket Seniorhuset i Finland har två vackra nya bloggar för seniorer som vill ta sig ut i Cyberrymden - med eller utan ledsagare. Innehållet verkar vara ungefär detsamma, så man kan välja det utseende på bloggen som man själv tilltalas mest av.

Nätverket Seniorhuset har funnits länge på webben med utbildningar och surftips för finlandssvenska seniorer. En kvalitetssida för seniorer med ett generöst utbud - inför nyhetstorkan under kommande helger!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips