Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-17

 

Stockholmsregionens seniorer surfar mest

Nästan hälften av Stockholms invånare över 55 år använder Internet flera gånger varje vecka. Motsvarande siffra är 30 procent för övriga seniorer i Sverige. I gruppen seniorer skickar 21 procent e-post dagligen, vilket är något mer än för övriga landet, och 40 procent söker varje vecka information på Internet och gör bankärenden. Det visar en ny undersökning som genomförts av FSI (Forskningsgruppen för Samhälls-och Informationsstudier) och Nielsen NetRating.

- " Mycket positiva siffror för Stockholmsregionen. Sveriges seniorer använder Internet mest i Europa, säger Per-Axel Dahlberg, tf VD för Business Arena Stockholm, Stockholmsregionens gemensamma bolag för investeringsfrämjande. 59 procent av seniorerna i regionen använder datorn flera gånger per vecka, säger Per-Axel Dahlberg."

InternetWorld slog upp nyheten med rubriken Pensionärerna toksurfar. Varför en sådan rubrik?

Det är folk över 65 år som surfar mest. Den genomsnittlige internetanvändaren över 65 år tillbringade 37 timmar och 21 minuter på nätet under november månad, enligt Nielsen Netrating. Det är 13 timmar och tio minuter längre än hela internetuniversum i Sverige.

- "Pensionärer har gott om tid. Vissa är väldigt entusiastiska, medan andra känner sig tvingade att lära sig att använda datorer", säger Willy Jäger från Seniornet Kungsholmen.


Det är väl känt att Internetanvändningen sedan tyvärr sjunker kraftigt med ålder. Och betydligt färre äldre kvinnor har tillgång till dator med Internetuppkoppling än män. Det är glädjande att se den här ökande användningen bland seniorer med tanke på att alltfler samhällstjänster framöver endast kommer att bli tillgängliga på nätet.

Men "digitala klyftor" är fortfarande ett allvarligt problem, som samhället måste möta med kraftfulla utbildningsåtgärder bland äldre. De norska myndigheterna satsar kraftfullt på seniorers möjligheter att lära sig använda datorer och Internet. Vad kommer månne de svenska myndigheterna med för program för seniorer i den nya IT-proppen i vår?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips