Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-15

 

Vården hoppas på Ulrica Messing

"Inom vården finns stora förhoppningar på Ulrica Messings it-proposition som kommer till våren. Ny Teknik har frågat ett antal nyckelpersoner vad proppen borde innehålla för att verkligen förbättra dagens it-röra inom vård och omsorg.

Majoriteten vill att it-minister Ulrica Messing ska stödja utvecklingen av en gemensam it-infrastruktur så att patientjournaler blir elektroniskt tillgängliga över hela landet, samma elektroniska id-tjänst kan användas i sjukvården såväl som i andra sammanhang samt att läkarna får information om vilka läkemedel som tidigare skrivits ut till en viss patient."


I Sverige, till skillnad från i England där man nu satsar ofantliga summor inom området, behövs snarare en integrering av de tekniksatsningar som redan har gjorts under en följd av år men som idag utgör en it-röra som plågar användarna. Tekniken får bitvis svidande kritik i undersökningen Users Award som fem svenska fackförbund står bakom. Det gäller också mobila lösningar inom hemtjänst och äldreomsorg. Vårdpersonalens synpunkter tas sällan tillvara vid utformningen av it-verktyg.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips