Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-19

 

Ny fototidskrift - JPG Magazine


Foto: Fredrik Olsson

En ny tidskrift JPG Magazine med fotografer och om fotografi kommer nu ut med sitt första nummer med temat Ursprung - Origin. 31 fotografer medverkar, bland dem en svensk.

Även om man inte köper tidskriften kan man njuta av fotografernas verk - på nätet. Deras namn är länkade till deras fotogallerier online, t ex Noah Grey.

Svensken Fredrik Olsson har ett flödande generöst galleri med foton online. Bläddra med länken Previous. Där kan man njuta länge.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips