Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-14

 

Huygens har landat på TitanRymdsonden Huygens har nyligen landat på en av Saturnus månar, Titan, och skickar nu signaler till den europeiska rymdstationen ESA. Än har informationen inte kommit fram men signaler har upptäckts vid ett rymdlaboratorium i USA.

Det här är den längsta rymdexpedition som någonsin gjorts. Man hoppas lära om hur livet uppkom på vår jord. I sju år har rymdsonden, som varit dockad med moderskeppet Cassini, varit på väg och förväntas nu i bästa fall sända data från Titan under 130 minuter.

Ett bildspel från BBC News skildrar den spännande rymdexpeditionen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips