Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-14

 

Solens instrålning till jorden minskar
BBC News kommer nu i flera artiklar och TV-program att visa hur solens instrålning mot jorden har blivit allt svagare på grund av luftföroreningar under de senaste fem decennierna. Detta kallas "global dimming" - global fördunkling.

Vår användning av kol, olja och ved innebär inte bara ökat koldioxidutsläpp i naturen utan också att små luftburna sotpartiklar, aska, och andra föroreningar släpps ut i luften.

Det betyder att solens strålning inte når fram utan reflekteras tillbaka ut i rymden. Det får också konsekvenser för vattenbildningen i molnen. Torkan i Nord-Afrika under senare år tros kunna ha sådana förklaringar.

Uppvärmningen på grund av växthuseffekten antas nu motverkas av den försämrade instrålningens avkylande effekt från solen, så att de två effekterna delvis tar ut varandra.

Om jordens länder inte reagerar snabbt, riskerar vi att få en mycket kraftig temperaturhöjning under de kommande 100 åren p g a att avkylningseffekterna minskar och uppvärmningen ökar. Det globala samhället måste agera snabbt!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips