Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-09

 

Bodil Malmsten uttrycker allas vår Sorg


Foto: TIME Magazine

Bodil Malmsten skrev dikten Sorg, som publicerades i Dagens Nyheter på helsida i onsdagens tidning. Nu läser jag att dikten finns på nätet och att den kommer att läsas av skådespelerskan Lena Endre under tisdagens stödkonsert i Konserthuset i Stockholm till förmån för flodvågens offer.

"Före och efter,
det är den enda indelning som finns;
före och efteråt.".....|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips