Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-08

 

Titta in i Hogias PC-muséumHogia berättar pedagogiskt och intressant om vår korta nutidshistoria inom datorområdet. Hogias grundare Bert-Inge Hogsved samlade på datorer under de första datordecennierna och visade upp dem i världens första PC-muséum i Stenungsund mellan åren 1993 - 1998.

Nu är muséet stängt, men vi kan följa datorns utveckling på nätet i stället och se de dyrbara rariteterna. Jag hittade flera av mina gamla trotjänare i kollektionen. Det finns mycket datornostalgi bakom knapparna på den här webbplatsen!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips