Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-28

 

TV via ADSL

Triple play med telefoni, bredbandsinternet och digital-TV i samma telefonjack lanseras nu både av Telia och Bonniers Fast-TV. Telia vänder sig med sina erbjudanden bara till sina existerande bredbandskunder. Båda företagen hävdar att de kommer att täcka en större del av de svenska hushållen med sina tjänster under år 2005. Men man börjar i mindre skala med ett antal namngivna orter.

Vad innebär det då att få TV via ADSL? Med Telias tjänst kan man ansluta en av hushållets TV-apparater till bredbandsjacket och ta emot digital TV utan antenn och få mycket snabbare text-TV. Man får bättre bild och ljud, kan beställa video direkt in i TVn dygnet runt. Därutöver kan man använda telefoni över internet och naturligtvis surfa som tidigare.

Vad kostar då det här? För Telias kunder finns en anslutningsavgift på 495 kronor, kortavgift på 249 kronor per halvår och 2.495 kronor för digitalbox - men är man tidigt ute kan man slippa vissa av de här kostnaderna. Sedan tillkommer 129 eller 229 kronor per månad för de två paketen med TV-kanaler.

FastTVs TV-paket kommer att kosta 199 kronor per månad, övriga kostnader har inte framgått av den presenterade informationen.

Det är inte helt gratis med andra ord!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips