Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-25

 

Ingmar Bergman - från rebell till nationalmonument

Sex tisdagar fr o m 25 januari till 29 mars bjuder Stockholms universitet in till öppna föreläsningar med frågestund.

Kl 18.00 - 19.30 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati.

Tisdagen 25 januari är temat Ingmar Bergman och kannibalerna.
Professor Astrid Söderbergh Widding, filmvetenskap, samtalar med regissören och författaren Vilgot Sjöman.

Hela programmet kan läsas här.

"Få svenskar har som Ingmar Bergman bidragit till att internationellt skapa bilder av Sverige och till att förmedla intresset för svensk kultur och svenskt språk över gränserna. Som teater- och filmregissör och författare har han genom åren kommit att betyda oerhört mycket för svenskt kulturliv.

Vårens tisdagsföreläsningar ägnas åt Ingmar Bergman, hedersdoktor vid universitetet 1975. Serien är även upptakten till en rad kommande evenemang i regissörens namn, bland annat ett internationellt symposium."
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips