Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-26

 

Kvarglömda mobiler i taxi

Det går visst litet väl snabbt i huvudstaden! Computer Sweden skriver att under det senaste halvåret så har enbart i Stockholm följande glömts kvar i taxibilar:
- 5825 mobiltelefoner
- 376 handdatorer
- 47 barbara datorer.

Vilka säkerhetsrisker finns inte med så mycket information på drift!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips