Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-27

 

Kalix röstar igen

Kalix har sedan början av 2000-talet gått i bräschen för e-demokrati och har genomfört två rådslag på nätet. Nu är det dags för den första folkomröstningen som handlar om nedskärning av en grundskola.

Nätet kommer att användas för information men också för inlägg i diskussionsfora, som kräver inloggning, samt chatt som är öppen några timmar varje kväll.

Själva folkomröstningen sker sedan i vanliga vallokaler, eftersom man ännu inte kan garantera valhemligheten. Det får inte vara möjligt att spåra röstresultat till en viss dator och detta problem har man inte lyckats lösa än.

Källa: Computer Sweden(krävs webbkod)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips