Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-26

 

Microsoft slår till mot piratkopiering

För första gången sedan starten kommer Microsoft att kolla att installerat Windowssystem i datorn är lagligt. Från och med maj 2005 kommer man inte att kunna uppdatera Windowsprogram eller ladda ner vissa Windowsprogram om man inte har en validerad kopia av systemprogrammet. I många länder är piratkopior av Windows ett mycket stort problem, 92% i Kina är olagliga, även Norge och USA har en stor andel olagliga system.

Under en övergångsperiod från och med 7 februari blir det möjligt att köpa en laglig kopia till reducerat pris, om man kan bevisa att man varit i god tro när man köpt det piratkopierade.

Den här informationen finns att läsa både hos amerikanskaPCWorld och BBC News.

Detta är ett tvåfrontskrig mot både piratkopierare och mot virustillverkare. Microsoft kommer dock att tillåta alla att ladda ner kritiska säkerhetspatchar för att inte riskera ökad virusspridning.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips