Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-26

 

Hem-PC även för pensionärer?

Statskontoret har ett uppdrag att utreda hem-PC-reformen, fr a om den bidragit till att uppnå regeringens IT-politiska mål. En muntlig lägesrapport har nu lämnats till regeringen inför IT-propositionen.

Fokus riktas nu på de grupper som står utanför reformen - pensionärer, studenter, arbetslösa. En viktig fråga som utredningen skall ge svar på är om de digitala klyftorna genom reformen har vidgats snarare än minskat. Svaret ges den 15 juni när slutrapporten kommer.

"Totalt har cirka 1,6 miljoner svenska hushåll köpt en hem-pc genom bruttolöneavdrag. Hem-pc:n kostar två miljarder kronor om året. Det gjordes under fjolåret avdrag för mellan 500 000 och 600 000 datorer."

via Computer Sweden (krävs webbkod)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips