Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-01

 

Äldre kan bli utestängda från IT-samhället

SeniorNett Norge har den här rubriken på en av sina huvudartiklar på hemsidan. Den bygger på en artikel om seniorpolitik som skrivits av Petter Bae Brandtzæg vid Centrum för Seniorpolitik i Oslo.

Brandtzæg menar att det finns ett stort gap mellan de norska myndigheternas planering för ett elektroniskt Norge och den reella satsningen på att göra Norge i praktiken till ett digitalt mönstersamhälle.

Det kräver att vi alla blir e-medborgare, dvs att alla behärskar datoranvändning och Internet. Och här har seniorer inte alltid fått de möjligheter som är nödvändiga. Varken i Norge eller i Sverige. Trots att IT-sektorn är den snabbaste tillväxtmotorn i Europeisk ekonomi.

Design handlar ju först och främst om att kommunicera med användarna. Idag ifrågasätts i 24-timmarsbloggen om kommunikation har varit en huvudtanke bakom den stora satsningen på portalen Sverige.se, - där man skall kunna sköta alla sina ärenden som medborgare. Läs gärna Statskontorets snabba svar på kritiken.

Når informationen medborgarna? Ja, det handlar i stor utsträckning om hur e-tjänsterna utformas och hur texter och information skrivs. En artikel (på engelska, som fått oerhört stor uppskattning) ger mycket hjälp och anvisningar om hur man skriver på nätet. Den har lagts ut på 24-timmarsbloggen idag.

Alla de här frågeställningarna är viktiga för oss seniorer! IT-propositionen meddelas det idag blir ytterligare försenad, nu läggs den fram först i juli 2005 och kommer att behandlas sent under hösten 2005. Detta är ingen bra nyhet för alla seniorer som ännu inte har fått del av IT-samhällets erbjudanden.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips