Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-29

 

Amerikanska SeniorNet uppmärksammas i Wall Street Journal

Amerikanska seniorer använder liksom i Sverige Internet i mindre utsträckning än yngre åldersgrupper. En ny undersökning visar att det inte bara är fråga om ett "dike" mellan olika åldersgrupper vad gäller Internetanvändningen i USA - utan avståndet är som en canyon. Alla som har sett bilder från Grand Canyon i Arizona kan då ana vad det är fråga om.

I USA kommer man snart att själv kunna välja mellan olika rabatterade receptbelagda mediciner. Men då måste man vara aktiv och vara ute på nätet. En ny undersökning visar att bara 2% av amerikaner över 65 år har uppsökt Medicares hemsida. Undersökningen visar också att många seniorer är frustrerade över att inte kunna navigera på de komplicerade hälsohemsidorna.

Det är i det här sammanhanget som amerikanska SeniorNet nämns i Wall Street Journals artikel - amerikanska SeniorNet har ett rikt utbud med utbildnings- och "hänga-med-"möjligheter samt diskussionsfora enligt de modeller som vi känner igen från SeniorNet Sweden.

Brukar du titta in på hemsidan hos SeniorNet i USA? Då har du kanske sett att den har fått en ansiktslyftning och att det finns mycket att läsa där. Amerikanska SeniorNet har bland annat testat ut ny programvara som IBM har utvecklat för att göra webbanvändningen mer användarvänlig för äldre. Den här tekniken är nu inbyggd i den nya norska webbläsaren Opera som är väl värd ett besök.

Förhoppningsvis är inte problemet för seniorer med surfande på Internet lika stort i Sverige som i USA. SCBs senaste statistik tyder på att seniorgrupper har den allra största ökningen av internetanvändande i Sverige. 24-timmarsmyndighetens satsning på att betona webbsidors utformning för att vara användbara kommer också förhoppningsvis att ge oss i Sverige en bättre utveckling.

Det finns en ny hälsolänk för dig som gärna surfar till engelskspråkiga siter. Den har mycket information om sjukdomar men också om friskt åldrande. Du upptäcker naturligtvis direkt de möjligheter till användaranpassning som finns på sidan!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips