Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-09

 

Goda kostvanor och ökad fysisk aktivitet

Regeringens slår ett slag för god hälsa och presenterar idag handlingsplanen "Så kan hälsan i Sverige främjas och övervikt förebyggas - 79 samlade insatser för att vi ska äta bättre och röra oss mer".

"Det är viktigt att sätta igång arbetet mot övervikten och fetman. Mänskligt lidande kan därmed undvikas och stora kostnader för sjukvård och produktionsbortfall sparas. Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut överlämnade på onsdagen förslag till regeringen om hur detta ska gå till. Där finns 79 konkreta insatser för hur det ska bli enklare att äta bättre och röra sig mer. Bland insatserna återfinns förslag om att utreda såväl punktskatter på godis och läsk som subventionerade nyckelhålsmärkta måltider."

Folkhälsoinstitutets webbplats finns också i högerkolumnen ett 10-tal rapporter framtagna inom projektet som man kan ladda ner till egna datorn och läsa.

Förslag till insatser inom äldrepolitiken kan man läsa om på sidorna 215 - 219 i Handlingsplanen.

Livmedelsverket har också mycket användbart på sin hemsida, t ex Mat och hälsa. Man kan söka i Livsmedelsdatabasen på näringsinnehåll i enskilda livsmedel, skapa sina egna nyttiga menyer och sedan ta ut dem som Excelark. Man kan också se en förteckning över näringsinnehållet i vanlig snabbmat.

Foto: Summer Vegetables av freddy, Flickr.com


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips