Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-04

 

Användbart och/eller snyggt?

Apple presenterar den ena datorn snyggare än den andra - och PC-världen kopierar. Vacker design säljer, speciellt om den är funktionell, som t ex handlovsstödet som Apple införde på bärbara datorer för mer än 10 år sedan.

Men skönheten i vår digitala värld gör också att vi känslomässigt blir mer positivt inställda till tingen, och när problem dyker upp har vi då bättre förutsättningar att hitta kreativa sätt att tackla dem på.

"Vackra saker, ett tilltalande utseende, gör oss nämligen på gott humör. Och färsk psykologisk forskning visar att man är duktigare på att lösa problem om man är på gott humör. Framför allt är man mer benägen att pröva nya tänkesätt, alternativa vägar, för att ta sig runt svårigheter."

Ska saker vara snygga eller användbara - eller både och? frågar Jonas Söderström i en tänkvärd liten essä som nu också är högst aktuell med tanke på påvens död och nyheten om dödsbudet via SMS.

Bildkälla: Flickr.com - Apple PowerBook 145 B från år 1993


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips