Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-20

 

Befolkningsutvecklingen framöver

Titta på den här intressanta visualiseringen från SCB över förändringen av den svenska befolkningen under 200 år!

Först var det en pyramid med få gamla. Redan nu och framöver blir det en rektangel nästan. Antalet äldre ökar markant. Och formen på mans- och kvinnosidan börjar bli förvånansvärt lika. Det finns text att läsa i pratbubblorna i högra delen av figuren. Man kan stoppa videon då och då för att läsa den här informationen.

Mer om befolkningsstatistik, barn- och familjestatisk, hälso- och sjukvård och mycket annat kan man titta närmare på hos SCB.

Tips: Forskning & Framstegs webblogg


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips