Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-18

 

Mårbacka

Mårbacka är vackert att besöka under sommarhalvåret. I år visas utställningen Selma Lagerlöfs trädgård i Mårbackas lada. Och så kan man naturligtvis också besöka den vackra trädgården.

"Selma Lagerlöf hade ett stort trädgårdsintresse. Hon lät med hjälp av trädgårdsmästare Ruth Brandberg anlägga en trädgård med vackra prydnadsväxter, häckar, fruktträd, grönsaks- och blomsterodlingar.

I den nutida trädgården har vi försökt att återskapa den trädgård som
Selma Lagerlöf en gång anlade."


Det finns också ett tiotal av Selma Lagerslöfs böcker gratis på nätet genom Projekt Runeberg.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips