Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-13

 

Rekordgenerationen alias Köttberget

"Rekordgenerationen är på marsch. Mot en ny tid och ett nytt liv. De är annorlunda. De är många. De är krävande och vana att få som de vill. De är våra nya tonåringar med gott om tid och bara sig själva att tänka på. Och de ser fram emot ett liv i full frihet."

Fyra manliga forskare vid Kairos Future har skrivit en framtidsbok nyligen, som handlar om den köpstarka och välutbildade generationen som snart går i pension - och som troligtvis kommer att ställa nya krav på sin tid som seniorer.

Man kan läsa innehållsförteckningen och första kapitlet på nätet. Det ger mersmak. Boken som kom ut nyligen kan köpas på nätet.

Som kvinna kan jag tycka att det är tråkigt att författargruppen är helt manlig. Även med de bästa intentioner, är det svårt att också lyfta in kvinnliga perspektiv på sådana här viktiga framtidsscenarion.

Tips: bisonblog


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips