Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-14

 

Mobilen hjälper HIV-sjuka

Sydafrika brottas med HIV/Aids - ett land som länge förnekat omfattningen och allvaret i sjukdomen. Patienterna behöver dagligen ta ett stort antal tabletter för att hålla sjukdomen i schack. Och det är svårt att hålla koll på medicineringen för många, trots att den är livsnödvändig.

Nu har projektet Cell Life börjat använda sig av mobiltelefonen. Frivilliga stödarbetare besöker HIV-sjuka dagligen, frågar om de har tagit sin medicin och hur de mår och knappar in svaren på mobilen.

Resultaten sänds direkt till en sambandscentral hos Cell Life Project, där läkarna kan sammanställa hälsoläget, se vilka patienter som t ex behöver läkarbesök och extra uppmärksamhet.

Ett bra exempel på hur den billiga mobiltelefonen kan användas för mycket angelägna syften.

Källa: BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips