Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-14

 

Ny Kulturportal

Kulturnät Sverige lades ner i slutet av förra året men ersätts nu av en ny kulturportal som startats med privata initiativ - Kultur1.se.

Här kommer att finnas kulturella länkar, nyheter och kulturnätverk under rubriker som Arkitektur - Bibliotek och arkiv - Dans - Design - Film och foto - Historia - Konst - Konsthantverk - Litteratur och språk - Massmedier - Museer - Musik - Nätverk - Teater.

Under Länkspaning kan man se de mest besökta webbplatserna och de senaste sökorden.

Du kan anmäla egna kulturaktivititeter! Kolla in vad som händer i den här nya kulturportalen som är under uppbyggnad!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips