Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-18

 

Skapa livsförändring med tekniska hjälpmedel

Kan IT-forskning avhjälpa stress, depressioner och ensamhet?
Det ska den nystartade forskningsverksamheten Q-life - Quality of
life - från Interactive Instititue i Umeå undersöka.

"Q-Life utforskar nya sätt att utveckla och designa informationsteknologi, moderna medier och digital teknik för att förbättra livskvalitén för en bred massa av slutanvändare. Forskningsresultaten kommer att bli användbara både i människors vardagsliv och inom sjukvården."...

"Verksamheten i Q-Life bedrivs i nära samarbete med lokala aktörer och med flera partners, exempelvis organisationer som tillvaratar behoven hos specifika grupper som äldre, mentalt handikappade och andra."


Q-Life presenterar sig på sin hemsida och när man läser länkarna får man en bättre uppfattning om vad de kommer att vilja göra i Q-life program som är en fortsättning av forskningsprogrammet Tools.

Det händer mycket annat spännande uppe vid Umeå Universitet, t ex HUMlab som är ett samarbete mellan humanister, kulturvetare och informationsteknologer. De har en mycket vacker och aktiv blogg där de informerar om sina projekt och delar med sig av seminarier med gästforskare (på engelska).


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips