Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-24

 

Förhistoriska hällristningar

En ny engelsk webbplats har nyligen öppnats med mer än 6 000 bilder på förhistoriska geometriska figurer inhuggna i klippor. De flesta ristningarna är mellan 3500 och 6000 år gamla och har upptäckts i Storbritannien. De kallas för Rock Art och skildrar inte människor och djur som på de flesta andra håll i världen - utan är stiliserad geometrisk konst.

Det finns en bra introducerande video på ca 5 minuter som förklarar fynden (på engelska). Det finns också massor med panaramafoton i det interaktiva avsnittet - men de ställer stora krav på datorns internminne.

Riksantikvarieämbetets Webbkarta har en mängd med länkar till vårt svenska kulturarv, som vi kan se på nätet, t ex Runskolan.

Källa: Forsknings- och Framtid|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips