Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-23

 

Så tränar du minnet

"Per Hilding, 71 år, glömmer aldrig mer sin bankomatkod. Med en speciell teknik har han skaffat sig ett sifferminne som många yngre skulle avundas honom. Ny svensk forskning visar att minnesträning är räddningen för glömska personer i alla åldrar." Läs hela artikeln i Dagens Nyheter.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips