Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-22

 

Indiskt mode kommer starkt

Nu pågår Indiens höst- och vintermodevisning 2005 Fashion Week. BBC News har ett bildspel därifrån. Inköpare från hela världen deltar. En explosion av färg och form som vi kanske får se mer av här hemma senare i år.

Bildkälla: En av Indiens ledande modeskapare, Ritu Kumar|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips