Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-21

 

Bildtelefon hjälper äldre anhörigvårdare

Andelen äldre människor ökar och allt fler vårdas i hemmet av anhöriga. Det innebär att man måste utveckla nya former av omsorg. Högskolan i Borås har tillsammans med primärvården utvecklat en internetbaserad tjänst som gör det möjligt för både anhöriga och äldre att få stöd och råd via bildtelefon, Actionprojektet.

Kunskapskanalen Vetenskapslandet sände nyligen en drygt 5 minuter lång video om hur IT kan tas i bruk i morgondagens anhörigvård.

Programmet kan ses med Real Player eller välj olika uppkopplingshastigheter med Windows Media Player.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips