Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-20

 

Historiska vingslag

I förra veckan kunde forskare från Oxford University tack vare ny multispektral infraröd fototeknik som utvecklats inom rymdforskningen hitta tillbaka till vår kulturs vagga. Papyrusskrifter av bl a Sofokles (495-405 före Kr.) och Euripides och andra verksamma under den grekiska guldåldern har hittats på en sophög i Egypten, men de har varit omöjliga att tyda, maskstungna, trasiga, och svåra att pussla samman tidigare.

Texterna, det finns många boxar, kan belysa liv och leverne under denna guldålder i vår kulturs vagga. Kulturforskarna har ett fantastiskt material att tränga in i och lära om en tid som vi inte vet så mycket om.

Tips: What´s in Rebecca´s pocket? Källa: The Independent Online Edition (på engelska)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips