Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-08

 

Kritik mot IT-politiken - ny bok på nätet!

Åtta år efter succén med net.wars kommer den nya boken 404 - Utflykter i glömskans landskap. Dagens politiker har abdikerat från rollen som goda samhällsbyggare, hävdar it-debattörerna Lars Ilshammar och Ola Larsmo. Det skriver Ny Teknik om idag.

"Under hösten och vintern kommer vi att på denna webbplats presentera olika kapitel i en bok vi valt att kalla "404". Våren 2005 beräknar vi att boken skall var klar och tänker då också publicera en pappers- (eller "codex") utgåva. Fram tills att vi drar streck och printar ut är vi öppna för kritik och förslag. Till höger kommer kapitlen att läggas ut som klickbara länkar. Fler följer inom kort." Detta skriver författarna.

Kapitelrubrikerna är suggestiva. It-politiken drunknar i slagorden skola, vård och omsorg, konstaterar Lars Ilshammar. Revolutionen som kom av sig.

Boktiteln 404 syftar på det felmeddelande som uppstår när en webbsida inte kan hittas; "cannot be found". Och med boken vill Ilshammar och Larsmo hålla liv i debatten om bristen på svensk it-politik. Läs kapitlen på nätet!


Jag har just läst slutrapporten från IT-politiska strategigruppens arbetsgrupper 2004.

Och då undrar jag - blev det inte mer? Arbetsgruppen för en stärkt IT- och telekomsektor tar t ex upp som sin femte vision och mål följande:

"Digitala klyftor blir digitala broar

Den digitala klyftan är försvinnande liten. De grupper som tidigare inte använt IT och Internet har äntligen fått tillgång till kunskapssamhällets alla tjänster och samtidigt insett vikten och glädjen i att kunna tillägna sig ny teknologi."


Den nationella statistiken visar något helt annat, nämligen att behovet av grundläggande IT-kunskaper bland äldre är skriande stort, om de skall få del av de e-tjänster som planeras.

Jag hoppas att arbetsgruppens formulering "Ett e-samhälle för alla - stimulans för att ta sig till nästa kunskapsnivå när det gäller IT-kompetens" inte innebär att politikerna glömmer att det finns en mycket stor grupp seniorer som idag varken har datorer eller IT-kunskaper för att använda offentliga datorer, när de behöver utnyttja samhällets e-tjänster.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips