Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-09

 

Offentliga Sverige tävlar om Guldlänken

"För andra året i rad kan vi se att just samverkan är ett viktigt incitament för att utveckla e-tjänster inom myndigheter, kommuner och landsting, säger Anna Kelly, projektledare för Guldlänken. Drygt hälften av de bidrag som kommit in har anmälts som samverkansprojekt."

Totalt har Guldlänken fått in 28 bidrag från hela Sverige. Priset för Bästa e-tjänst och Bästa samverkan delas ut i samband med konferensen Offentliga rummet i Linköping den 8 juni. Vinnarna och de som får eventuella hedersomnämnanden direktkvalificeras som finalister i tävlingen Stockholm Challenge.

Vad anses då vara en bra e-tjänst? Ja, det får man kanske en bild av genom att titta på några av de hemsidor som nominerats.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips