Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-04-07

 

Teknologins triumf

Sedan 1948 har BBC instiftat en årlig föreläsningsserie, Reith Lectures, och bjuder in framstående forskare och tänkare. Årets serie, som just har startat, handlar om teknologins betydelse. Lord Alec Broers, Royal Academy of Engineering, UK, diskuterar hur teknologiska landvinningar skapar och påverkar livet på jorden. Man kan lyssna på hans föreläsningar eller man kan läsa dem i fulltext.

Man kan också lyssna på ett antal föreläsningar sedan tidigare. Mest spännande är kanske att lyssna på den första Reithföreläsningen som hölls av Bertrand Russell 1948 och den handlade om Social sammanhållning och människans natur.


Ämnet 2001 var The End of Age - fem föreläsningar från forskningsfronten om val som man ställs inför i en "grånande värld" - Brave Old World, Thread of Life, Sex and Death, Making Choices, New Directions.

En guldgruva!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips